מצודות על דניאל ח כה

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ועל שכלו" - ובעבור רוב שכלו יצליח המרמה שבידו

"ובלבבו יגדיל" - ובעבור זה יתגאה בלבבו וישחית רבים מהיושבים עמו בשלוה וכריתת ברית

"ועל שר שרים" - יעמוד על השר שעל כל השרים ר"ל שחירף כלפי מעלה וכמ"ש רז"ל

"ובאפס" - מבלי יד אדם יומת כי מיתתו היתה ע"י יתוש אחת שנכנסה בחוטמו כמ"ש רז"ל