מצודות על דניאל ח יט

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"באחרית הזעם" - בסוף ימי הזעם הם ימי הגלות

"כי למועד קץ" - למועד זמן הגלות יהיה קץ ולא לעולם יקצוף