מצודות על דניאל ח כא

<< מצודות על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"מלך" - ר"ל ירמז על מלך

"הוא המלך הראשון" - ירמז על המלך הראשון הוא אלכסנדרוס מוקדון כי בא מפאת המערב והיה מתגבר מאוד בדרך מהלכו וכבש מלכים רבים במהירות רב ובא עד מדי ופרס וגבר עליהם והרג את כולם

מצודת ציון

"והצפיר השעיר" - כפל המלה בשמות נרדפים לתוספת ביאור