מצודות על דברי הימים ב כד יג

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ויעשו וגו'" - עשו מה שעליהם לעשות

"ותעל וגו' בידם" - על ידם עלתה חזוק למלאכת התקון

"על מתכנתו" - על כנו ובסיסו ור"ל שתקנו את כל הצריך לתקן

מצודת ציון

"ארוכה" - הוא ענין רפואה ובא בדרך השאלה על חיזוק הבנין וכן כי עלתה ארוכה לחומות ירושלים (נחמיה ד)

"ויאמצהו" - מלשון אומץ וחוזק