מצודות על דברי הימים ב כד כד

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"כי במצער" - ר"ל נראה הדבר שבא בעונש ובהשגחה כי בא ארם באנשים מעטים ובני יהודה היו חיל רב ועם כל זה נפלו בידם

"עשו שפטים" - עשו בו דין משפט יסורין

מצודת ציון

"במצער" - במעט כמו והיא מצער (בראשית יט)