מצודות על דברי הימים ב כד כה

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ובלכתם" - ובעת שהלכו הארמים ממנו ולא על שחמלו עליו רק כי עזבוהו חולה בחלאים רבים כי עשו בו מה שמצאה ידם

"התקשרו" - בעת ההיא התקשרו עליו עבדיו בעבור נקמת דמי בני יהוידע ועם שרק זכריהו נהרג אמר בני וכן ובני דן חושים (בראשית מו)

מצודת ציון

"התקשרו" - עשו קשר אגודת מרידה