מצודות על דברי הימים ב כד י

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"וישמחו" - ר"ל הביאו הכסף בשמחה

"עד לכלה" - ר"ל הביאו יום יום עד שכלו כולם להביא איש לא נעדר