מצודות על דברי הימים ב כד טז

מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"בישראל" - במה שהעמיד להם מלך מזרע דוד

"ועם האלהים" - במה שקרב את ישראל לעבודת המקום

"וביתו" - במה שהעמיד בה הממונים