מצודות על דברי הימים ב כד יב

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"אל עושה מלאכת וגו'" - הם האומנים הגדולים הממונים בבית ה' ומתחת ידם בונים האומנים הפועלים כפי אשר יורו אותם ובדרז"ל נקראים אדרכלין

"ויהי שוכרים" - והם יהיו שוכרים חוצבי אבן וחרשי עץ

"לחרשי ברזל" - גם יהיו שוכרים את חרשי הברזל ונחשת