מצודות על דברי הימים ב כד ו

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"מדוע לא דרשת" - כאומר היה לך לדרוש עליהם אם ממהרים הם להביא מיהודה וגו'

"את משאת משה" - ובמלכים ב' מפורש שלשה כספים והם מחצית השקל המוטל על כל איש מישראל ומי שהעריך עצמו או זולתו ומי שהקדיש מה לבדק הבית וכולם קרואים משאת משה ר"ל התשורה שצוה משה להביא

"והקהל לישראל" - ר"ל ומה שהיה מדרך הקהל מישראל להביא מאז לאוהל העדות

מצודת ציון

"משאת" - ענין דורון ותשורה כמו ארוחה ומשאת (ירמיהו מ)