מצודות על דברי הימים ב כד כו

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • מצודת ציון

"זבד" - ובמלכים (ב' יב) נאמר יוזבד ובשתי השמות היה נקרא וכן כאן שמרית ושם שומר