מצודות על דברי הימים ב כד כז

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ובניו" - זכרון ספור בניו

"ירב המשא עליו" - ומה שריבה עליו המשא רוצה לומר מרבית הנבואות שנבאו עליו הנביאים

"ויסוד" - ספור יסוד בית האלהים אשר חיזק ותיקן

"על מדרש" - הספר של דברי הימים מהמלכים נקרא מדרש כי בו נדרש ספורי עניני המלכים והקורות

מצודת ציון

"ירב" - מלשון רבוי