מצודות על דברי הימים ב כד יז

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"וישתחוו למלך" - ארז"ל שעשאוהו אלוה באמרם אליו הנה נאמר והזר הקרב יומת (במדבר י"ח) ואתה היית בבה"מ שש שנים ועודך חי ומהראוי לעבוד אותך עבודת אלהות

"אז שמע המלך" - קבל דבריהם