מצודות על דברי הימים ב כד יא

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ויהי בעת יביא וגו'" - בעת שהביאו את הארון אל תוך הבית בפקודת המלך אשר ביד הלוים וכאשר ראו את הכסף רב בו כי משקלו כבד אז בא סופר המלך וגו'

"ויערו" - שפכו הכסף מן הארון

"ליום ביום" - כי מצות המלך היה להביאו בכל לילה מן החוץ אל תוך הבית וכאשר ראו שרב הכסף אז שפכו הכסף ממנו

מצודת ציון

"אל פקדת" - כמו בפקדת וכן ואל הארון (שמות כה)ומשפטו ובהארון ופקדת הוא ענין צואה כמו והוא פקד עלי (לקמן לז)

"ויערו" - ענין שפיכה והרקה כמו ותער כדה (בראשית כד)