מצודות על דברי הימים ב כד ה

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"מדי שנה בשנה" - להוצאות התקון הצריך בכל שנה ושנה

"תמהרו לדבר" - לכו מהרה וקבצו הכסף

מצודת ציון

"מדי" - מתי ר"ל בכל עת שנה ושנה כמו מדי עלותה (שמואל א א)