מצודות על דברי הימים ב כד יח

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כד >>
ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ויעזבו וגו'" - ונמשך מזה שעזבו את בית ה' ועבדו האשרים

"באשמתם זאת" - בעבור אשמתם זאת