מפרשי רש"י על ויקרא כה מד


| מפרשי רש"י על ויקראפרק כ"ה • פסוק מ"ד | >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • טז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לח • מ • מא • מד • מה • מז • נג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


פסוק

(מד) וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ אֲשֶׁר יִהְיוּ לָךְ מֵאֵת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר סְבִיבֹתֵיכֶם מֵהֶם תִּקְנוּ עֶבֶד וְאָמָה.

רש"י

"ועבדך ואמתך אשר יהיו לך" - א"ת אם כן במה אשתמש בעבדי איני מושל בז' אומות איני נוחל שהרי הזהרתני (דברים כ) לא תחיה כל נשמה אלא מי ישמשני

"מאת הגוים" - הם יהיו לך לעבדים

"אשר סביבתיכם" - ולא שבתוך גבול ארצכם שהרי בהם אמרתי לא תחיה כל נשמה


רש"י מנוקד ומעוצב

וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתְךָ אֲשֶׁר יִהְיוּ לָךְ – אִם תֹּאמַר: אִם כֵּן בַּמָּה אֶשְׁתַּמֵּשׁ? בַּעֲבָדַי אֵינִי מוֹשֵׁל, בָּאוּמוֹת אֵינִי נוֹחֵל שֶׁהֲרֵי הִזְהַרְתַּנִי "לֹא תְחַיֶּה כָּל נְשָׁמָה" (דברים כ,טז). אֶלָּא מִי יְשַׁמְּשֵׁנִי? מֵאֵת הַגּוֹיִם – הֵם יִהְיוּ לְךָ לַעֲבָדִים (ספרא פרשתא ו,ג).
אֲשֶׁר סְבִיבֹתֵיכֶם – וְלֹא שֶׁבְּתוֹךְ גְּבוּל אַרְצְכֶם, שֶׁהֲרֵי בָּהֶם אָמַרְתִּי "לֹא תְחַיֶּה כָּל נְשָׁמָה".

מפרשי רש"י

[סא] מאת הגוים הם יהיו לך לעבדים. אבל אין "מאת הגוים אשר סביבותיכם" מחובר לסוף המקרא "מאת הגוים אשר סביבותיכם מהם תקנו עבד ואמה", דאם כן הוי למכתב 'מאת הגוים אשר סביבותיכם תקנו עבד ואמה', למה הוצרך למכתב "מהם" כיון שכבר כתב "מאת הגוים", אלא פירשו "מאת הגוים" יהיו לך עבדים, "מהם תקנו עבד ואמה" מילתא בפני עצמו הוא: