שמות רבה כט ז


ז. עריכה

"אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ" מלך ב"ו בונה פלטין שמא יכול להזיז אותו ממקומו אני איני כך שנאמר (ישעיה מו, ד) אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט אני עשיתי שנאמר (בראשית ג, א) ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו ואני אשא (שם ב, טו) ויקח אלהים את האדם. דבר אחר אני עשיתי (שם ו, ז) כי נחמתי כי עשיתים ואני אשא לנח שנאמר (שם ז, טו) ויסגור ה' בעדו ואני אסבול שנאמר (שם יא, ה) וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל ואמלט לאברהם שנאמר (שם טו, ז) ויאמר ה' אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים. דבר אחר אני עשיתי לישראל שנאמר (דברים לב, ו) הוא עשך ויכוננך ואני אשא שנאמר (שמות יט, ד) ואשא אתכם על כנפי נשרים אני אסבול בעגל ואמלט שנאמר (במדבר יד, כ) ויאמר ה' סלחתי כדברך: