רש"י על רות א כב

<< רש"י על רות • פרק א
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 


בתחלת קציר שערים – בקצירת העומר הכתוב מדבר.