רש"י על רות א ה

רש"י על רות • פרק א
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 


גם-שניהם – מהו "גם"? בתחלה לקו בממונם ומתו גמליהם ומקניהם, ואחר כך מתו גם הם.