רש"י על רות א ג

<< רש"י על רות • פרק א
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 


איש נעמי – למה נאמר? מכאן אמרו: "אין איש מת אלא לאשתו". (ואמר "איש נעמי" כלומר, לפי שהוא היה איש נעמי ושולט עליה והיא טיפלה לו, לכן פגעה בו ולא בה.