רש"י על רות א יז

<< רש"י על רות • פרק א >>
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


כה יעשה ה' לי – כאשר התחיל להרע, שיצאה בי ידו להמית אישי ולירד מנכסי.

וכה יוסיף – אם יפריד ביני ובינך כי אם המות.