רש"י על רות א ב

<< רש"י על רות • פרק א >>
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


אפרתים – חשובים, וכן, "בן תוחו בן צוף אפרתי", אבנינוס. ראה חשיבותם, שהרי השיא עגלון מלך מואב את בתו למחלון, שאמר מר: "רות, ביתו של עגלון היתה". דבר אחר, אפרתים מבית לחם קרויה אפרת.