רש"י על רות א כא

רש"י על רות • פרק א >>
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


מלאה הלכתי – בעושר ובנים. דבר אחר, שהיתה מעוברת.

ענה בי – העיד עלי שהרשעתי לפניו. דבר אחר, ענה בי מידת הדין, כמו: "וענה גאון ישראל".