רש"י על רות א יח

<< רש"י על רות • פרק א >>
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 


ותחדל לדבר אליה – מכאו אמרו: אין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו.