רש"י על רות א טו

רש"י על רות • פרק א >>
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


הנה שבה יבמתך – זה טעמו למעלה תחת השי"ן לפי שהוא לשון עבר. "ובבקר היא שבה" (אסתר ב) טעמו למטה בבי"ת לפי שהוא לשון הווה. וכן כל כיוצא בהם.