רש"י על רות א יט

<< רש"י על רות • פרק א
א • ב • ג • ה • ז • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • 


"ותלכנה שתיהן" - אמר רבי אבהו בא וראה כמה חביבים הגרים לפני הקב"ה כיון שנתנה דעתה להתגייר השוה אותה הכתוב לנעמי

"ותהם כל העיר" - נעשית הומיה כל העיר כולם נתקבצו לקבור אשתו של בועז שמתה בו ביום

"הזאת נעמי" - ה"א נקודה חטף מפני שהיא בתמיה הזאת נעמי שרגילה לצאת בצבים ובפרדים חזיתם מה עלתה לה על אשר יצאתה לחוצה לארץ