ספרי על דברים כג טז


קכה.

לא תסגיר עבד אל אדוניו . מכאן אמרו, המוכר עבדו לעכו"ם [או] לחוץ (לא) [לארץ] - יצא בן חורין.

אשר ינצל אליך מעם אדוניו . לרבות גר תושב.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג טז - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-16