ספרי על דברים כג כו


קלג.

כי תבא בקמת רעך . יכול לעולם? ת"ל " וחרמש לא תניף ", בשעה שאתה מניף חרמש על קמת רעך.

(מכלל שנאמר) רעך . פרט לעובדי כוכבים. רעך . פרט לגבוה.

וקטפת מלילות בידך . שלא תהא קוצר במגל.

וחרמש לא תניף . בשעה שאתה מניף חרמש על קמת בעל הבית.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג כו - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-26