ספרי על דברים כג ה

<< ספרי על דברים • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כו • קיד.

על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים . (כשהוא אומר על דבר,) [שאין תלמוד לומר " על דבר ", אלא] אף על העצה. וכה"א, עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב .

בדרך . בשעת טרופיכם.

בצאתכם ממצרים . בשעת גאולתכם.

ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור . הרי דבר (גנאי) לבלעם.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג ה - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-05