ספרי על דברים כג יג


קכב.

( ויתד תהיה לך על אזנך ) ויד תהיה לך מחוץ למחנה . אין " יד " אלא מקום, שנאמר והנה מציב לו יד , ואומר איש על ידו לדגליהם .

ויצאת שמה חוץ . (ולא בעמידה) [ולא במחנה].


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג יג - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-13