ספרי על דברים כג ו

<< ספרי על דברים • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כו • קטו.

ולא אבה ה' א-להיך לשמוע אל בלעם, [ ויהפוך ]. מלמד (שאף) שהמקלל נתקלל. מפני מה? כי אהבך ה' א-להיך .


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג ו - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-06