ספרי על דברים כג יא

תבנית:ניווט קטעים זמני


קכ.

כי יהיה בך . ולא באחרים.

איש . פרט לקטן.

( אשר לא יהיה טהור ) מקרה לילה . אין לי אלא קרי לילה. קרי יום מנין? ת"ל אשר לא יהיה טהור , מכל מקום. א"כ למה נאמר " מקרה לילה "? אלא (מלמד) שדבר הכתוב בהווה.

ויצא אל מחוץ המחנה . זו מצות עשה.

לא יבא אל תוך המחנה . זו מצות לא תעשה. ר' שמעון התימני אומר, ויצא אל מחוץ למחנה , זו מחנה לויה. לא יבא אל תוך המחנה , זו מחנה שכינה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג יא - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-11