ספרי על דברים כג יב

<< ספרי על דברים • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כו • קכא.

והיה לפנות ערב ירחץ במים . מלמד שהקרי פוטר בזיבה מעת לעת.

וכבוא השמש יבוא . ביאת שמשו, מעכבתו מליכנס לפנים מן המחנה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג יב - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-12