ספרי על דברים כג יב


קכא.

והיה לפנות ערב ירחץ במים . מלמד שהקרי פוטר בזיבה מעת לעת.

וכבוא השמש יבוא . ביאת שמשו, מעכבתו מליכנס לפנים מן המחנה.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג יב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-12