ספרי על דברים כג א

קי.

לא יקח איש את אשת אביו . מכאן אמרו (נושאין על האנוסה ועל המפותה. האונס והמפתה על הנושאה [אולי "הנשואה"] - חייב.) נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו. ר' יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפותת אביו, (לכך נאמר) [שנאמר] לא יקח איש את אשת אביו .


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג א - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-01