ספרי על דברים כג א

<< ספרי על דברים • פרק כג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כד • כה • כו • 


קי.

לא יקח איש את אשת אביו . מכאן אמרו (נושאין על האנוסה ועל המפותה. האונס והמפתה על הנושאה [אולי "הנשואה"] - חייב.) נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו. ר' יהודה אוסר באנוסת אביו ובמפותת אביו, (לכך נאמר) [שנאמר] לא יקח איש את אשת אביו .


ראו גם: התורה והמצוה על דברים כג א - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-23-01