משנה עוקצין

מסכת עוקצין: תוספתא · מבנה המסכת


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת עוקצין · >>

פרקי מסכת עוקצין: א ב ג

פרק ראשון (פרק "כל שהוא")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו :

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:משנה_עוקצין_א.ogg|(מידע)]] אור שפירא ללא מנגינה ישראלית

פרק שני (פרק "זיתים שכבשן")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י :


קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:משנה_עוקצין_ב.ogg|(מידע)]] אור שפירא ללא מנגינה ישראלית


פרק שלישי (פרק "יש צריכין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח : משנה ט : משנה י : משנה יא : משנה יב :


קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:משנה_עוקצין_ג.ogg|(מידע)]] אור שפירא ללא מנגינה ישראלית