משנה ידים

(הופנה מהדף משנה מסכת ידים)

מסכת ידים: תוספתא · מבנה המסכת


<< · משנה · סדר טהרות · מסכת ידים · >>

פרקי מסכת ידים: א ב ג ד

פרק ראשון (פרק "מרביעית נותנין")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :


קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:משנה_ידיים_א.ogg|(מידע)]] אור שפירא ללא מנגינה ישראלית

פרק שני (פרק "נטל לידו")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד :


קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:משנה_ידיים_ב.ogg|(מידע)]] אור שפירא ללא מנגינה ישראלית

פרק שלישי (פרק "המכניס ידיו")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה :


קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:משנה_ידיים_ג.ogg|(מידע)]] אור שפירא ללא מנגינה ישראלית

פרק רביעי (פרק "בו ביום")עריכה

משנה א : משנה ב : משנה ג : משנה ד : משנה ה : משנה ו : משנה ז : משנה ח :

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:משנה_ידיים_ד.ogg|(מידע)]] אור שפירא ללא מנגינה ישראלית