מצוה:להעיד עדות אמת


להעיד עדות אמת

מצוה זו נוהגת בזמן הזה

וְנֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע אִם לוֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲו‍ֹנוֹ. (ויקרא ה, א)

בחז"ל

בראשונים
משנה תורה: הלכות עדות, פרק א
ספר המצוות לרמב"ם: עשה קעח    ספר החינוך: מצוה קכב    ספר מצוות גדול: עשה קח

באחרונים
שולחן ערוך: טור חושן משפט, סימן כח