ספר החינוך

ספר החינוך
יבואו בו התרי"ג מצוות יסוד תורת משה ונבואתו
נוסח השער דפוס ויניציאה שנת ה'שס

הספר מיוחס להרבי אהרן הלוי מברצלונה (הרא"ה). מסודר ע"פ פרשיות השבוע.
מהדורה ראשונה הופיעה בוינציאה שנת ה' רפ"ג בבית דניאל בומבירני במצוות הר' שלמה וואליד.

ספר החינוך
מחבר רא"ה
סוגה ספר מצוות
נושא הלכה
קריאת היצירה
ספריא ספר אלקטרוני במאגר ספריא
קטלוגים
הספרייה הלאומית NNL-LOGO.jpg  001429213
לעיון נוסף
ויקיפדיה ויקיפדיה ספר החינוך
אנציקלופדיית דעת    אתר דעת - לוגו.jpg


ראו גםעריכה