מצודות על שמואל ב יא כד

<< מצודות על שמואל ב • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"וגם עבדך וגו'" - כי השליח חשב למה אמתין עד אשר יעלה חמת המלך ולומר לו אחרי זה ממיתת אוריה הלא טוב לומר לו מיד ולא יעלה חמתו (ואף יואב השכיל את זאת אשר השליח יגיד לו מיד ולזה לא חשש פן לא תעלה חמת המלך ולא יודע לו ממיתת אוריה)

"וירו המורים" - בעת קרבנו אל החומה

מצודת ציון

"ויורו המורים" - ענין השלכה