מצודות על שמואל ב יא יג

<< מצודות על שמואל ב • פרק יא
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"במשכבו" - במקום ששכב בה אתמול וזהו עם עבדי אדוניו