מצודות על שמואל ב יא ח

<< מצודות על שמואל ב • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"משאת המלך" - למען ייטב לבו ויבוא על אשתו

"ורחץ רגליך" - הוא כנוי לתשמיש המטה וכונתו היתה להעלים הדבר ויחשבו כי ממנו הרתה (ואף שכל היוצא למלחמת בית דוד היה כותב גט כריתות לאשתו מכל מקום היה הדבר מכוער כי הדרך היה לנושאה שוב בבוא מן המלחמה והיתה שומרת עליו)

מצודת ציון

"משאת" - מנת ארוחה וסעודה וכן (בראשית מג לד)וישא משאות מאת פניו