מצודות על שמואל ב יא יא

<< מצודות על שמואל ב • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"חייך" - הריני נשבע בחיי גופך וחיי נפשך

"ועבדי אדוני" - רצה לומר שאר עבדי המלך

"יושבים בסכות" - במקום המלחמה