מצודות על שמואל ב יא כה

<< מצודות על שמואל ב • פרק יא
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"וחזקהו" - להשליח אמר שהוא מעצמו יחזק את לב יואב

"החזק מלחמתך" - אחוז במלחמתך ואל ירך לבבך וידעתי כי תוכל לה והרסה

"כי כזה וכזה" - כי דרך המלחמה היא שאוכלת החרב וכהנה וכהנה וכאומר הלא מועטים מתו ודרך המלחמה היא שאף מן המנצחים נופלים הרבה

"אל ירע בעיניך" - להכניס מורך בלב בעבור זה

מצודת ציון

"כזה" - כמו זה המספר

"והרסה" - ענין נתיצה ושבירה