מצודות על שמואל ב יא כ

מצודות על שמואל ב • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"אל העיר" - להתקרב מאד על העיר

"מעל החומה" - ובקלות ימיתו את הנגשים אל העיר

מצודת ציון

"יורו" - ישליכו כמו (שמות טו ד)ירה בים