מצודות על שמואל ב יא כז

מצודות על שמואל ב • פרק יא
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • מצודת ציון

"ויאספה" - הכניסה כמו (שופטים יט טו)ואין איש מאסף אותי