מצודות על שמואל ב יא טז

<< מצודות על שמואל ב • פרק יא
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"אנשי חיל" - מבני עמון

"בשמור" - בעת שמרו את העיר מסביב לבלי תת יוצא ובא

מצודת ציון

"אל העיר" - את העיר