מצודות על שמואל ב יא כג

<< מצודות על שמואל ב • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"כי גברו" - כאשר גברו עלינו וגו' וסוף הדבר היה אשר נהיה אנחנו מתגברים עליהם לרדפם עד פתח השער