מצודות על שמואל ב יא טו

מצודות על שמואל ב • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"ושבתם מאחריו" - לבל יעזרוהו ויהא נכה מבני עמון וימות וכוונתו היתה לישאנה אחרי זה למען יחשבו שהרתה אחר הנשואין

"אל מול" - לפני המקום שלוחמים בו בחזקה ובגבורה

מצודת ציון

"הבו" - הזמינו ותנו כמו (רות ג טו)הבי המטפחת