מצודות על שמואל ב יא יב

<< מצודות על שמואל ב • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • 


מצודת דוד

"וממחרת" - עד אשר שלחו

"גם היום" - כי חשב כאשר יאכל לפניו אז ייטיב לבו ביין וישכב עם אשתו

מצודת ציון

"בזה" - במקום הזה